BTS Biblioteket tar saka

Steinkjer 7. september 06


bts


Namsskogan 97

Kommunalt sørvistorg + bibliotek


Miljøbiblioteket
Det uavhengige FOLKEbiblioteket
2001: ..videst mulig informasjon.. bibsys
Sven Lindqvist: ... folkets forskningsinstitusjon... ikke eid av kommunen!


... municipal libraries should be given the resources to help environmental groups and other pressure groups, local associations, village communities and trade union branches to obtain the information they need, in about the same ways as the parliamentary information service helps the paraliamentary parties with investigations in various questions.

Ole Berrefjord:

Bok og bibliotek 1983.

... motvekt til "korpo-informasjonens frammarsj" ... spille ei rolle på linje med kritisk journalistikk og kritisk forskning ved aktivt å formidle alternativer til både de politiske og økonomiske maktsentras informasjonMalmberget i Norrbotten 1968. LKAB. Biblioteksjef Adolf Henriksson. 31 teser om ny organisasjon. Største steik i Sverige


Ullensaker: Gardermoensamlinga


USA: 1900: The Library Made man
Mikael Böök: Library power!

Loran C 1977 ... opposisjon er ikke vår oppgave..
Bibliotekarenes fokus:


Orden og system

(DATA)System = ordenMEN hva med INNHOLDET?

Karen Adams, tidligere leder av den kanadiske bibliotekforeninga CLA:

 

·         Bibliotek- og informasjonsstudier bør gi studenter innføring i telekommunikasjonspolitikk.

·         Yrkesaktive bør få samme mulighet gjennom videreutdanningstilbud.

·         Det bør forskes på telekommunikasjonspolitikk fra et bibliotekfaglig synspunkt.

·         Bibliotekarer bør bli aktive pådrivere for å støtte den kritiske betydningen av rimelig, rettferdig og allmenn tilgang til informasjon.
Anonym finsk:


I boka Kunskapen och livet:


... Jag upplever mycket starkt, att biblioteket i hög grad lever i sin egen värld, åtminstone här, och att en naturlig kontakt med omgivningen saknas. Förhållandet till den omgivna miljön är passivt och likaså förhåller sig utanförstående grupper passiva till oss.

Offentlig informasjon javel,

men bedre: SAMFUNNSinformasjon!


Brukerorientering


før: ønske seg bøker


fagbibliotek: brukerprofiler


e-post med nyheteri dag:

BIBLIOTEK 2.0 – Internett 2.0


Kolleger – og publikum – deltar i utvikling av nye verktøy og ressurser


BTS – elementer:


BTS-sida

Pilotprosjekt: Rygge lufthavn

med blogg

med Rollyoer

Rett på sak

Mal

Engelsk versjon